Sobre Educaires

Educaires va sorgir un bon dia quan diversos amics estàvem planificant les nostres vacances a Madrid, el trobar un mitjà que s’adaptés a les nostres necessitats, els nostres coneixements, els nostres reptes, el que volíem compartir, el com, va resultar ser una autèntica meravella i va ser allà on ens vam plantejar que es podria simplificar tot el procés fent que Educaires fos aquest motor.

Lot, Blanca i Natxo som co-fundores i vam proposar la creació d’el projecte i una pàgina web que destaqués per la seva senzillesa a l’hora de buscar un projecte basat en drones, tecnoètica, ajuda humanitària i educació. La idea era que qualsevol persona, fins i tot sense tenir molts coneixements de les noves tecnologies, tingués una experiència positiva quan es tractés de fer un projecte amb nosaltres d’aquests àmbits. Durant aquests últims anys 2019 i 2020, hem crescut, unint-nos a la xarxa internacional de Flying Labs i a el projecte Dronecoria del Lot, on la co-creació de solucions locals per realitzar projectes d’Ajuda Humanitària i més s’ha sumat un nou membre a l’equip, Julia , que ens va a donar una nova perspectiva dins de l’àmbit pedagògic i experta en temes ecològics. Donant un nou plantejament en els nostres projectes, a més de tenir en compte la part de Tecnoètica, ara l’Ecologia